27-06-2022
09:00

Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

Μήνυμα Προέδρου

Μήνυμα του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

Η κλιματική αλλαγή, αναφερόμενη πρόσφατα και ως κλιματική κρίση, αποτελεί μείζονα παγκόσμια πρόκληση για την υγεία και τη ζωή στον πλανήτη μας, καθιστώντας αναγκαίο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και τη συστηματική και πολυεπίπεδη συνεργασία για την αντιμετώπισή της. 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αντιλαμβάνεται την κλιματική και περιβαλλοντική κρίση ως μια συνθήκη που επιδεινώνει τους δείκτες οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, διαταράσσει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και απαιτεί πολλαπλάσιους πόρους για την αποκατάσταση των αρνητικών συνεπειών της.  Καθώς η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε πολιτικές που θα μας βοηθήσουν στην ικανοποίηση αυτού του στρατηγικού στόχου.

Ο κοινωνικός διάλογος και η ολιστική αποτύπωση των σύγχρονων προκλήσεων που επισείουν μείζονες παρεμβάσεις πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της Ο.Κ.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε το Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση και αναμένουμε με ιδιαίτερα ενδιαφέρον την παρουσίαση προτάσεων και την ανταλλαγή απόψεων από εκλεκτούς ομιλητές σημαντικών εθνικών και διεθνών οργανισμών για το ζήτημα αυτό.

 

Ιωάννης Πάιδας
Πρόεδρος Ο.Κ.Ε.

Πρόγραμμα

Κλιματική Κρίση και Κοινωνικός Διάλογος προς τη Βιώσιμη Μετάβαση

Ομιλητές - Συντονιστές

Participants

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής:

Ιωάννης Πάιδας, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε.

Μιχάλης Αλέπης, Αντιπρόεδρος

Φώτης Κολεβέντης, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Γωνιωτάκης, Αντιπρόεδρος

Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας

Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Κατερίνα Τσουκάτου, Διοικητικό Στέλεχος

Δημήτρης Μπίμπας, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΕΓΓΡΑΦΗ